Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei

Ks. Bogdan Ferdek

„Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei” – oto tytuł najnowszej książki ks. Bogdana Ferdka, profesora zwyczajnego oraz dyrektora Instytutu Teologii Systematycznej i Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz Profesor jest także członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Pol- skiej Akademii Nauk Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków i Sekcji Polskiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Piastowane przez ks. Ferdka funkcje znajdują swój wyraz na stronach pozycji Logo- su nadziei omawiającej wybrane wątki teologii systematycznej, ukazującej wymiary duchowości katolickiej, rozwijającej dialog katolicko-ewangelicki oraz refleksję mariologiczną. Książka ponadto stanowi apologię katolickiej nadziei formułowanej w kontraście do postulatów laickich prądów myślowych.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz