WORK AS CONTEMPLATION: ON THE PLATONIC NOTION OF TECHNÊ / PRACA JAKO KONTEMPLACJA: O PLATOŃSKIM POJĘCIU TECHNÊ

David. C. Schindler
University of Notre Dame, USA

DOI: 10.48224/COM-206-2019-52

Abstract

D. C. Schindler’s “Work as Contemplation: On the Platonic Notion of Technê” asks whether work has intrinsic meaning, or is only a kind of necessary evil. Drawing from Plato, Josef Pieper, and Matthew Crawford (philosopher-motorcycle mechanic), Schindler argues that “the meaning of the world and the meaning of man jointly come to expression in a decisive way in work.” Work articulates the metaphysical reality of man’s union with, and stewardship of, all of creation. However, we remain always in danger of reducing work to its merely pragmatic value, evacuating it of meaning and thereby obscuring the right relation between man and the world.

Keywords: Work, contemplation, ecology, technê,, Plato, man, world

Streszczenie

D. C. Schindler w artykule „Praca jako kontemplacja: o platońskim pojęciu Technê” pyta, czy praca ma wewnętrzne (wrodzone)  znaczenie, czy też jest tylko rodzajem koniecznego zła. Idąc od Platona, do Josefa Piepera i Matthew Crawforda (filozofa – na dwóch kółkach), Schindler twierdzi, że „znaczenie świata i znaczenie człowieka wspólnie wyrażają się w sposób decydujący w pracy”. Praca wyraża metafizyczną rzeczywistość człowieka z nią związanego,  i zarządzanie całym stworzeniem. Zawsze jednak grozi nam redukcja pracy do jej jedynie pragmatycznej wartości, ewakuowanie jej znaczenia, a tym samym przesłanianie właściwej relacji między człowiekiem a światem.

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz