HABITS OF PRESENCE AND THE GENEROSITY OF CREATION: ECOLOGY IN LIGHT OF INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT / ZWYCZAJE OBECNOŚCI I HOJNOŚĆ STWORZENIA: EKOLOGIA W ŚWIETLE INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA

David L. SCHINDLER
University of Notre Dame, USA

DOI: 10.48224/COM-206-2019-11

Abstract

David L. Schindler, in “Habits of Presence and the Generosity of Creation: Ecology in Light of Integral Human Development,” lays out the necessary principles for an adequate ecology, and concludes with an analysis of the deep-seated root of the problems facing our culture. He insists that no real understanding of human and ecological development can be reached without the knowledge of God’s primacy as Creator and Redeemer, or the recognition of “the gratuitousness, hence generosity, inherent in the act of creation.”

Keywords: Ecology, studies, human development, God the Creator, redemption

Streszczenie

David L. Schindler w artykule „Zwyczaje obecności i hojność stworzenia: ekologia w świetle integralnego rozwoju człowieka” określa niezbędne zasady odpowiedniej ekologii i na koniec przytacza  analizę głęboko zakorzenionego źródła problemów, przed którymi stoi nasza kultura. Podkreśla, że nie można osiągnąć prawdziwego zrozumienia ludzkiego i ekologicznego rozwoju bez wiedzy o Bożym prymacie jako Stwórcy i Odkupicielu, ani o uznaniu „bezinteresowności, a więc hojności, nieodłącznej w akcie stworzenia”.

Słowa kluczowe: Ekologia, stworzenie, rozwój człowieka, Bóg Stwórca, odkupienie

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz