Nowa ewangelizacja

Nr 8

Jan Paweł II pisze w encyklice Centesimus annus z dnia 1 maja 1991 r.: „Wydarzenia roku 1989, które rozgrywały się głównie w Krajach wschodniej i środkowej Europy, mają znaczenie uniwersalne, ponieważ ich pozytywne i negatywne konsekwencje dotyczą całej rodziny ludzkiej. Następstwa te nie mają charakteru mechanicznego ani fatalistycznego; stanowią raczej okazje, w których ludzka wolność może współpracować z miłosiernym planem Boga działającego w historii” (nr 26). 

To, co Papież formułuje tutaj w kontekście społeczno-etycznym, można w znaczeniu ogólnym odnieść do zadań Nowej Ewangelizacji, która niewątpliwie stanowi w obecnej chwili najważniejszy temat Kościoła. Chodzi o Nową Ewangelizację jako wyzwanie, które puka do ludzkiej wolności, aby zaangażowała się, współdziałając z Bogiem w Jego zbawczym dziele.
„Nowa Ewangelizacja” Europy wiąże się ściśle z sytuacją analizowaną na nadzwyczajnym Synodzie Biskupów (w 1991 r.), a zapoczątkowaną upadkiem muru berlińskiego w 1989 r., której szybki, gwałtowny wprost rozwój V. Havel porównał do cudu. Jasne jest przy tym, że obydwa Kościoły: wschodni i zachodni, muszą zająć właściwe stanowisko wobec tego faktu.

SPIS TREŚCI

 • En arche… Misterium słowa – Źródło związków teologii i literatury [Ks. Jerzy Szymik]
 • Czym jest Nowa Ewangelizacja Europy? [Bp Karl Lehmann]
 • Europa, którą spotykają Kościoły [Jan Kerkhofs SJ]
 • Ewangelia ta sama wczoraj i dziś [Franciszek Mickiewicz SAC]
 • Ewangelizacja a katecheza [Pietro Nonis]
 • Misja człowieka świeckiego w świecie [Manfred Spieker]
 • Nauczanie religii w Polsce w świetle prawa państwowego po roku 1945 [Sylwester Skuza]
 • Nowa Ewangelizacja a kultura [Jose Jacinto Ferreira de Farias]
 • Nowa Ewangelizacja a Maryja [Anton Štrukelj]
 • Nowa Ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana Pawła II [Jorge Rodriguez]
 • Nowa Ewangelizacja jako centralne zadanie Kościoła [Michael Figura]
 • Nowa Ewangelizacja w świecie współczesnym [Kard. Achille Silvestrini]
 • Nowa Ewangelizacja. Metoda prospektywna a Nowa Ewangelizacja [Stefaan van Calster]
 • Nowa Ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej [Kard. Angel Suquia]
 • Nowy „Katechizm” a Nowa Ewangelizacja [Kard. Camillo Ruini]
 • Od Ad gentes przez Evangelii nuntiandi do Redemptoris missio. Czy inna definicja misji? [Omer Degrijse]
 • Parafia jako miejsce ewnagelizacji [Bp Manuel Pelino Domingues]
 • Pluralizm kulturowy a ewangelizacja [Fernando Bastos de Avila SJ]
 • Sens i znaczenie „Nowej Ewangelizacji” [Ivan Fucek]
 • Teologia ewangelizacji kultur [Kardynał Paul Poupard]
 • W poszukiwaniu nowej „postkrytycznej” metody egzegezy biblijnej [Denis O. Cist. Farkasfalvy]
 • Walka o odpowiedni kształt liturgii [Gerwin van Leeuwen OFM]
 • Wielka radość dla całego ludu [Marie-Therese Abgrall]
 • Wspólnoty religijne nosicielem wartości moralnych [Paweł Góralczyk SAC]
 • Świadectwo o ewangelizacji w krajach Wschodu [Stefano Gennarini]

Lista numerów