Niedziela

Nr 9

SPIS TREŚCI

  • Celebracja liturgiczna [Bogusław Nadolski]
  • Co to znaczy: być proboszczem [Bruno de Biasio]
  • Czas człowieka [Andrzej Koprowski SJ]
  • Dzień Pański [Pierre Grelot]
  • Dzień Pański w parafii [Jan Kupka SAC]
  • Kościół jako instytucja Ducha Świętego: tajemnica, którą żyjemy [Ulrich Willers]
  • Parafia a wspólnota [Bp Gaetano Bonicelli]
  • Przemiany świątecznej kultury rodziny w przemysłowomiejskim otoczeniu [Jadwiga Komorowska]
  • Sakralny charakter niedzieli [Kard. Stanisław Nagy SCJ]