Czy nawrócenie jest nie możliwe? Michel Houellebecq, sakramentalność kobiet i starzenie się katolicyzmu

Yann Raison DU CLEUZIOU

DOI: 10.48224/COM-216-2021-94

Streszczenie
W powieściach Michela Houellebecqa katolicyzm jest religią schyłkową, jako że skompromitowaną w dekadencji Zachodu, gdzie nawet wiara
nie daje trwałego schronienia zdezorientowanym bohaterom. A jednak ideał chrześcijański pozostaje żywy, w podziemiu, jako tęsknota za komunią,
pod postacią poszukiwania miłości kobiety.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz