Świat

Nr 150

„Najbardziej potoczne słowa są również często najtrudniejsze do zdefiniowania; tak jest niewątpliwie w przypadku określenia świat” (Jean-Yves Jolif). Jaka głęboka inspiracja, jaka komunia, jakie zakorzenienie determinują dobrowolny akt chrześcijańskiej wiary i działania? Nieuniknione staje się sięgnięcie do słów Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa. Oto bowiem stajemy niejako w świecie, lecz nie ze świata…

SPIS TREŚCI

 • „Świat” na Soborze Watykańskim II [Etienne Michelin]
 • Chrześcijańska filozofia konfesyjna [Jordi Girau Reverter]
 • Czy utylitaryzm może rozwiązać problemy tego świata? [Emmanuel Picavet]
 • Eucharystia, odnowa stworzenia i posłannictwo wiernych świeckich w świecie [David L. Schindler]
 • Eucharystyczna przemiana człowieka i świata [Marian Kowalczyk SAC]
 • Nowe czasy – nowe wyzwania [Paweł Góralczyk SAC]
 • Opuścić świat [Xavier Morales]
 • Polityczne fluktuacje współczesnego katolicyzmu [Emile Perreau-Saussine]
 • W świecie, lecz nie ze świata: kilka teologicznych refleksji w służbie wiary i chrześcijańskiego działania [Nicolas Aumonier]
 • Zaangażować się w świat, czy stać się obojętnym na wszystko? [Jacques Servais]
 • Światło wiary. Spojrzenie na świat, człowieka i boga w Epilogu Hansa Ursa von Balthasara [Ks. Stanisław Mycek]

Lista numerów