Bioetyka

Nr 142

Medyczne wspomaganie prokreakcji, badania nad embrionem, klonowanie: za każdym razem, gdy człowiek staje w obliczu bezprecedensowych okoliczności, porusza się po omacku, poszukując nowych reguł życia. Władza medycyny fascynuje. Jeśli zaś chodzi o bioetykę, odpowiada ona na zupełnie nowe wyzwania, jakie stwarza postęp praktyk biomedycznych w dziedzinach takich, jak dar organów, czy – zwłaszcza – prokreacja.

Odkrywcy przesuwają stale granice wiedzy naukowej i praktyk dotyczących życia ludzkiego. Trzeba ogarnąć umysłem doniosłość tych nowości, ażeby zrozumieć co warunkuje naszą bioetykę. Dojdziemy wówczas do wniosku, że ta dziedzina jest oparta na wstydliwym nadużyciu i na wymuszonych przemilczeniach. Aby wyjść z impasu i uwolnić bioetykę z typowych dla niej uwarunkowań, konieczne jest uświadomienie sobie kilku rzeczy…

SPIS TREŚCI

 • Człowiek – ponad podmiotem i przedmiotem [Olivier Boulnois]
 • Demokracja, biopolityka i godność ludzka [Eberhard Schockenhoff]
 • Doktryna kary śmierci. Między ideologią a etyką społeczną [Rodrigo Ahumada Duran]
 • Eutanazja i pomoc w samobójstwie: ostatnie akty opieki medycznej? [bp Willem Jacobus Eijk]
 • Projekt nowelizacji ustaw bioetycznych: moralny limes granic nauki? [Philippe Garabiol]
 • Stworzenie duszy, ewolucja i bioetyka [Amador-Pedro Barrajon]
 • Szacunek dla niedoskonałości [Andreas Lob-Hudepohl]
 • W sercu bioetyki [Nicolas Aumonier]
 • Wyrok w sprawie Perruche i jego ofiary [Janine Chanteur]
 • Wyzwolić bioetykę [Tugdual Derville]
 • Zarodkowe komórki macierzyste i diagnostyka przedimplantacyjna – aspekty moralno – teologiczne [Herbert Schlögel]
 • Życie ludzkie a przeszczepy [Roberto Gonzalez]

Lista numerów