Nie lękajcie się!

Nr 137

Podczas uroczystej inauguracji swej posługi papieskiej, jaka miała miejsce na Placu przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku, Jan Paweł II w homilii wołał do wiernych całego świata:

„Bracia i Siostry! Nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy! Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, a mocą Jego władzy – służyć człowiekowi i całej ludzkości! Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, <>. Jedynie On wie!

Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz. Pozwólcie więc, prosze was, błagam was z pokorą i ufnością, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Jedynie on posiada słowa życia – tak: życia wiecznego”.

Te właśnie słowa, a zwłaszcza to mocne zawołanie papieskie: „Nie lękajcie się!” – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!, można było potem oglądać, wypisane wielkimi literami, nad wejściem lub w krużgankach wielu świątyń katolickich. Widać zatem wyraźnie, że duszpasterze i wierni wschłuchali się dobrze w głos Papieża-Polaka i to jego wezwanie wzieli sobie mocno do serca.

SPIS TREŚCI

 • „Nie lękajcie się!” – Apel Ewangelii [Jose Nunes]
 • „Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie” [Anacleto de Oliveira]
 • Parresia męczenników: odwaga w wyznawaniu wiary [Isidro Pareira Lamelas]
 • Europa jako zadanie dla chrześcijan. Jan Paweł II o Europie i europejskości [Radosław Zenderowski]
 • Jak żyć i po co żyć? [Paweł Góralczyk SAC]
 • Myśl przewodnia pontyfikatu Jana Pawła II [Lucjan Balter SAC]
 • Nadzieja, której źródłem jest Chrystus [Angelo Amato]
 • Od duszpasterstwa oczekującego do „duszpasterstwa, które proponuje”. Zwrot Jana Pawłą II w stronę duszpasterstwa powołań w Trzecim Tysiącleciu [Emiio Martinez Albesa]
 • Od mariologii lęku do mariologii spotkania [Ks. Stanisław Mycek]
 • Problem bojaźni Boga na misjach ludowych [Acacio Jose Afonso Sanches]
 • Radykalizm ewangeliczny w formacji kapłańskiej [Marian Kowalczyk SAC]

Lista numerów