Świętość

Nr 134

Kolejny zeszyt Communio zaprasza Czytelników do refleksji nad zagadnieniami świętości, wychowania do świętości, dziejach kultu świętych, powołania do świętości w życiu kapłana.

„Communio sanctorum” to wyjątkowy charyzmat Kościoła, nieustannie ubogacany licznymi rzeszami znanych i nieznanych świadków wiary i miłości Boga i człowieka. Zaproszenie do refleksji nad zagadnieniami powszechnego powołania świętości, wychowania do świętości, dziejach kultu świętych i w konsekwencji pytania o naszą osobistą świętość – jest stale aktualne. Czy skorzystać? Bogu sie nie odmawia…

SPIS TREŚCI

 • Czy trzeba jeszcze kanonizować. Uwagi na temat kilku współczesnych problemów z „uznaną” świętością [Dominique-Marie Dauzet]
 • Czy trzeba jeszcze kanonizować. Uwagi na temat kilku współczesnych problemów z „uznaną” świętością [O. Praem]
 • Dzieje kultu świętych w Kościele [Herwig Arts SJ]
 • Męczennicy prawdy. Od Ignacego do mnichów z Tebhirine [Ysabel de Andia]
 • Nowi święci a młodość wspólnoty chrześcijańskiej [Elio Guerriero]
 • Powołanie do świętości w życiu kapłana [Ks. Andrzej Pelc SAC]
 • Powszechne powołanie do świętości [Lucjan Balter SAC]
 • Wychowanie do świętości w kontekście zadań współczesnej katechezy [Stanisław Dziekoński]
 • Święci i błogosławieni Jana Pawła II [Bernard Ardura]
 • Święci jako wzorce [Thierry Bedouelle]
 • Świętość w kinematografii [Guy Bédouelle]
 • Życie oddane Bogu [Paweł Góralczyk SAC]

Lista numerów