Opatrzność

Nr 132

„Mieć ufność do Opatrzności, która urzeczywistnia miłującą troskliwość Ojca i po ojcowsku kieruje, wspiera i prowadzi do celu własne stworzenie, to znaczy mieć równocześnie ufność do rządów Boga nad całym światem. 

Bóg bogaty w swoim miłosierdziu «z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8, 28). – fragment artukułu ks. Mariana Kowalczyka SAC: «Opatrzność Boża w ujęciu personalistycznym»”.

SPIS TREŚCI

 • „Aeterni pia providentia Regis” – Opatrzność a rozumność świata: Pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem [Marta Cristiani]
 • Boża Opatrzność jako ustawiczne stwarzanie ex nihilo [Lawrence Goodall]
 • Boża Opatrzność w naszym życiu [Bp Peter Henrici]
 • Jak Opatrzność upomniała się o Miłosierdzie, czyli co się stało w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku? [Mariusz Bernyś]
 • Kruchość i przemijalność życia ziemskiego [Paweł Góralczyk SAC]
 • Ludzie ubodzy świadkami Opatrzności [Luis M. Balina]
 • Nasza koncepcja Boga i Opatrzności [Olivier Boulnois]
 • Opatrzność Boża w ujęciu personalistycznym [Marian Kowalczyk SAC]
 • Opatrzność jako Boża tkliwość [Jose Tolentino Mendonca]
 • Opatrzność jako współcierpienie Boga [Paul Bolberitz]
 • Opatrzność otwarta na ryzyko wolności [Laurent Lavaud]

Lista numerów