Fundamentalizm

Nr 130

„Fundamentalizm chrześcijański jest dzisiaj dość złożonym fenomenem duchowym i doktrynalnym, obecnym na wszystkich kontynentach w konserwatywnych kręgach protestantyzmu. Towarzyszy mu często, choć nie zawsze, prawicowa orientacja polityczna. Sam termin pochodzi od seryjnych publikacji o tytule „The Fundamentals” („Fundamentalizmy”), które ukazywały się między 1910 a 1915 r. w Stanach Zjednoczonych, a których celem była obrona prawd uznawanych za „fundamentalne”, a więc nieodzownych dla wiary. 

W katolicyzmie fundamentalizm oznacza tendencję budowania teologii na podstawie źródeł biblijnych. Wyraża również zachowawczy i redukcyjny stosunek do depozytu wiary chrześcijańskiej i instytucjonalnych struktur życia kościelnego. Zajmuje także postawę regorystycznego przestrzegania podstawowych prawd i moralności”. (za: Encyklopedia Chrześcijaństwa, wyd. Jedność 2000)

„Ostatnio wiele się pisze na temat fundamentalizmu. Zdaniem większości jest on postawą bardzo niebezpieczną, której należy za wszelką cenę unikać”. – pisze Julio Retamel Favereau w artykule „Prawda o fundamentalizmie”

Jaka jest prawda o fundamentalizmie? – na to pytanie znajdziemy odpowiedz w tym numerze Communio.

SPIS TREŚCI

  • Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki [Adrian Schenker]
  • Bogactwo, paradoks i granice tolerancji [Michel Renaud]
  • Czy istnieje katolicki fundamentalizm? [Bp Peter Henrici]
  • Czy prawowierność może być fundamentalistyczna? [Gerhard Ludwig Müller]
  • Fundamentalizm a miłość bliźniego [Paweł Góralczyk SAC]
  • Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna [Ks. Marek Skierkowski]
  • Fundamentalizm w Stanach Zjednoczonych: współczesny anty-modernizm [William L. Portier]
  • Fundamentalizm, integryzm, modernizm [D. Manuel Clemente]
  • Fundamentalizmy? [Adriano Moreira]
  • Prawda o fundamentalizmie [Julio Retamal Favereau]

Lista numerów