Pamięć i pojednanie

Nr 129

W docierających współcześnie informacjach bardzo mocna uwyraźnia się problem pojednania między ludźmi, przebaczenia, ułożenia właściwych stosunków. 

Do pogodzenia zwaśnionych stron włączają się politycy reprezentujący organizacje międzynarodowe czy też poszczególne kraje. 

Kwestia pojednania jest bliska również Kościołowi, który wielokrotnie zabierał głos na ten temat, przypominając równocześnie, że pokój rodzi się w sercu człowieka, oraz proponując w tym względzie konkretne działania wychowawcze.

Niniejszy zeszyt Communio jest kolejną próbą zabrania głosu w temacie pojednania i przebaczenia.

SPIS TREŚCI

  • Czterej papieże i Palestyna [Harald Vocke]
  • Oczyszczanie pamięci [Antonio Maria Sicari]
  • Pamięć i pojednanie w katechezie rodzinnej, parafialnej i szkolnej [Stanisław Dziekoński]
  • Prośba Kościoła o przebaczenie w Świętym Roku Pojednania [Gerhard Ludwig Müller]
  • Przebaczamy i prosimy o przebaczenie [Janusz Dyl SAC]
  • Przemiany wizerunku Kościoła w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Jolanta Ewartowska]
  • Uznanie winy podstawą pojednania [Paweł Góralczyk SAC]
  • Zerwania kościelne i odpowiedzi ekumeniczne [Guy Bédouelle]

Lista numerów