Stworzenie czy natura?

Nr 128

Nie należy sobie wyobrażać, że pewnego pięknego dnia Bóg stworzył gotowy świat, który mieli zamieszkać ludzie jako bierni użytkownicy, mniej lub bardziej szczęśliwi, zmierzający do czysto duchowego przeznaczenia. 

Tak nie było. Bóg chciał się złączyć z istotami, które przez swoją inteligencję, wolę, miłość i działanie stałyby się Jego współpracownikami, współbudowniczymi świata. Stosunek człowieka do natury nie jest zatem marginesowym i obojętnym przypadkiem. W tym stosunku tkwi bowiem humanizacja człowieka, a więc także jego doskonałość.

Kolejny zeszyt Communio zaprasza Czytelników do refleksji nad tajemnicami stworzenia, grzechu i natury. 

SPIS TREŚCI

  • „A przez Niego wszystko się stało” [Juan A. Martinez Camino SJ]
  • „Upadła” natura [Michael Schulz]
  • Ewolucja a celowość [Jacques Arnould]
  • Natura a działanie moralne [Andreas-Pazifikus Alkofer OFMConv]
  • Obywatele dwóch państw [Henri Cazelles]
  • Przekształcanie świata a życie w świecie [Paweł Góralczyk SAC]
  • Skąd się pojawia coś nowego w Uniwersum? [Arnold Benz]
  • Stworzenie a twórczość naukowa [Paul Haffner]
  • Troska o kosmos jako żywy organizm [Sidónio de Freitas Branco Paes]
  • Wiara w jednego Boga Stwórcę a nowsze przejawy rozwoju kosmologii [Wolfart Pannenberg]

Lista numerów