Dominus Iesus

Nr 127

Znaczenie, jakie ciągle przypisuje się dziełu Jezusa Chrystusa, świadczy o tym, iż mimo wielorakich zagrożeń wiary i tradycji chrześcijańskiej Jezus Chrystus pozostaje ciągle najbardziej znaczącą postacią naszej kultury, a może nawet ogólnoludzkiej historii. Świadczy o tym wymownie reakcja na deklarację Dominus Iesus.

Kolejny zeszyt Communio pochyla się nad treścią deklaracji Dominus Iesus, próbując najpierw ukazać zbawcze samoudzielanie się Boga człowiekowi w Chrystusie i otwarcie człowieka na przyjęcie samoudzielającego się Boga, a następnie zwrócić uwagę na obowiązek głoszenia Chrystusa posłanego przez Ojca, w myśl nakazu misyjnego, przekazanego przez św. Mateusza.

SPIS TREŚCI

  • Chrystus, wiara a wyzwanie kultur [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Deklaracja Dominus Iesus jako wołanie o osobiste włączenie się w dzieło zbawienia [Marian Kowalczyk SAC]
  • Deklaracja Dominus Iesus w samym centrum Jubileuszu Roku 2000: wobec najpoważniejszego problemu naszych czasów [Juan A. Martinez Camino SJ]
  • Dominus Iesus w dialogu międzyreligijnym [Kard. Christoph Schönborn]
  • Dominus Iesus w dialogu międzyreligijnym [Christoph Schonborn]
  • Jezus Chrystus – odwieczne źródło nowości [Bp César-A. Franco Martinez]
  • Jezus Chrystus – ostateczne Słowo Boga [Kard. Walter Kasper]
  • Nowe Prawo Chrystusa [Paweł Góralczyk SAC]
  • Oblubienica Chrystusa i Matka wierzących [Jean-Robert Armogathe]
  • Samopojmowanie Jezusa jako pośrednika Boga Ojca i Jego królestwa [Giuseppe Segalla]

Lista numerów