Słowo Boże

Nr 125

Słowo Boże jest Słowem ponadnaturalnego Stworzyciela wszystkich rzeczy. Gdybyśmy z całej swojej mocy, całym istnieniem, z całej siły naprawdę uwierzyli, że Biblia jest Słowem Wszechmogącego Boga, ten świat zostałby wywrócony do góry nogami. 

Nie dowierzamy naprawdę, że ta błogosławiona Księga, Biblia, Słowo Boże ma moc przemienić nas i świat. Powinniśmy wykorzystać Słowo.

Piąty w roku 2001 zeszyt Communio jest zbiorem referatów podejmujących tematy związane ze słowem Bożym.

SPIS TREŚCI

 • „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68) [Jan Paweł II]
 • Bóg przemówił do nas w Chrystusie [Armando Levoratti]
 • Czytanie słowa Bożego w uprawianiu teologii [Walther Ruspi]
 • Między literą a duchem [Antoine Guggenheim]
 • Pismo święte słowem Boga i Kościoła [Leo Scheffczyk]
 • Refleksje nad sposobem uprawiania teologii biblijnej [Alexis Leproux]
 • Sakramentalność słowa Bożego [Michael Figura]
 • Stwórcza moc słowa Bożego [Otto Kajser]
 • Słowo Boże [Alberto Espezel]
 • Słowo Boże w przepowiadaniu [Józef Kołodziejczyk SAC]
 • Słowo Boże w uprawianiu teologii [Marian Kowalczyk SAC]

Lista numerów