Globalizacja

Nr 124

Globalizacja to według podręcznikowej definicji tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. 

Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp.

Czwarty w roku 2001 zeszyt „Communio” skłania do refleksji, trzeźwego i spokojnego podejścia do bardzo aktualnego dzisiaj tematu jakim jest globalizacja.

SPIS TREŚCI

  • Aktualność chrześcijaństwa w procesie globalizacji [Joseph Joblin]
  • Dialektyka globalizacji; pomiędzy dobrobytem i niestabilnością, otwarciem i wykluczeniem [Nicolas Baverez]
  • Globalizacja gospodarki jako wyzwanie społeczno-etyczne [Joachim Wiemeyer]
  • Globalizacja i inne przekształcenia naszego systemu ekonomicznego [Edmond Malinvaud]
  • Globalizacja i kultura [Jesús Villagrasa]
  • Globalna wioska a Kościół światowy [Bertram Stubenrauch]
  • Inkulturacja – dominujące wyzwanie [Abp Paul Josef Cordes]
  • Mundializacja – rozwój czy dekadencja? [Paweł Góralczyk SAC]
  • Narody – obecne światowe transformacje a wspólne dobro ludzkości [Michel Sales]
  • Niedorzeczność ekonomizmu [Serge Landes]

Lista numerów