Muzyka kościelna

Nr 122

Istnieje stały związek pomiędzy muzyką wokalną i instrumentalną a obrzędami religijnymi. Muzyka i religia były i są ze sobą ściśle powiązane. 

Sobór Watykański II poświęcił w Konstytucji o liturgii cały rozdział VI roblematyce „musica sacra”, akcentując już na wstępie, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii (KL 112).

SPIS TREŚCI

  • „In hymnis et canticis” [Jean-Robert Armogathe]
  • Muzyczny repertuar zgromadzeń: narzędzie pamięci [Jean-Michel Dieuaide]
  • Muzyka a liturgia [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Muzyka liturgiczna a tradycja ludowa [László Dobszay]
  • Muzyka liturgiczna i kontemplacyjna [Jean-Pierre Longeat]
  • Muzyka w Starym Testamencie [Adalbert Rebić]
  • Muzyka w służbie Bożej [Adolf Adam]
  • Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach, wydane po Soborze Watykańskim II [Dariusz Smolarek]
  • Ogólne normy muzyki sakralnej [Jean-Robert Armogathe]
  • Teologiczne refleksje nad muzyką sakralną [Inos Biffi]

Lista numerów