Nie pożądaj

Nr 121

Dwa ostatnie przykazania Dekalogu, jaki Paweł Apostoł ujmuje w słowach „nie pożądaj”, nie cieszą się dzisiaj zbytnią popularnością. 

Przykazania te stanowią uzupełnienie zakazu cudzołóstwa i kradzieży. Nie tylko spełniony czyn, ale wszelka chęć zdobycia mienia czy żony bliźniego objęta jest zakazem.

Pierwszy zeszyt Communio w roku 2001 jest zbiorem referatów poruszających zagadnienia związane z dziewiątym i dziesiątym przykazaniem Dekalogu.

SPIS TREŚCI

  • „Wszystko co jest na świecie” [Vincent Carraud]
  • Dziewiąte i dziesiąte przykazanie w tradycji Kościoła katolickiego [Walther Ruspi]
  • Metamorfozy pożądliwości [Jean-Christophe Mardout]
  • Pożądanie i pragnienie w świetle antropologii teologicznej [Michael Figura]
  • Pożądanie, wolność i szczęście [Juan José Pérez-Soba]
  • Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i dziesiątym przykazaniem Dekalogu [Georg Hentschel]
  • Umiarkowanie a dar z siebie [Angelo Bellon]
  • Uszlachetniać dążenia i pożądania [Paweł Góralczyk SAC]
  • Wstrzemięźliwość: cnota stoicka czy chrześcijańska? [Herwig Arts SJ]

Lista numerów