Boża Rodzicielka Maryja

Nr 120

W swych założeniach i programach czasopismo Communio pragnie skierować wiedzę teologiczną ku życiu wspólnoty Kościoła.

Redakcje Communio podejmują nieustannie wysiłki by czasopismo to pomagało chrześcijaninowi w odszukaniu drogi lepszego zrozumienia słowa Bożego i swego miejsca w Kościele i świecie.
Communio zamierza stać się więzią łączącą Kościoły i teologów różnych krajów; umożliwić wzajemny przepływ doświadczeń religijnych i myśli teologicznej.

Czasopismo to stawia sobie również za cel przybliżenie poglądów teologicznych w sposób zrozumiały i dostępny dla duszpasterza, stwarzając płaszczyznę porozumiewawczą między teologicznym myśleniem a pastoralnym działaniem; pragnie prezentować pracę teologiczno – naukową, pozostającą w służbie Objawienia Bożego.

SPIS TREŚCI

  • „Ty jesteś pełna łaski” [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Boże Macierzyństwo Maryi [Lucjan Balter SAC]
  • Chwalebne Wniebowzięcie Maryi [Néstor Giraldo Ramirez]
  • Królowanie Maryi [Roman Forycki SAC]
  • Obecność Maryi w ˝Communio Sanctorum˝ Kościoła [Nicola Bux]
  • Rodzina Jezusa. Studium nad Mk 3, 20-21 i 31-35 [David Kapkin]
  • Udział Maryi w dziele Odkupienia [Marian Kowalczyk SAC]
  • Zapowiedź Maryi w Starym Testamencie [Ignace de la Potterie SJ]
  • Znaczenie Niepokalanej dla naszych czsów [Alejandro Martinez Sierra SJ]

Lista numerów