Sprawiedliwość

Nr 119

W swych założeniach i programach czasopismo Communio pragnie skierować wiedzę teologiczną ku życiu wspólnoty Kościoła.

Redakcje Communio podejmują nieustannie wysiłki by czasopismo to pomagało chrześcijaninowi w odszukaniu drogi lepszego zrozumienia słowa Bożego i swego miejsca w Kościele i świecie.
Communio zamierza stać się więzią łączącą Kościoły i teologów różnych krajów; umożliwić wzajemny przepływ doświadczeń religijnych i myśli teologicznej.

Czasopismo to stawia sobie również za cel przybliżenie poglądów teologicznych w sposób zrozumiały i dostępny dla duszpasterza, stwarzając płaszczyznę porozumiewawczą między teologicznym myśleniem a pastoralnym działaniem; pragnie prezentować pracę teologiczno – naukową, pozostającą w służbie Objawienia Bożego.

SPIS TREŚCI

  • „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mt 5,6 [Julián Carrón]
  • „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mt 5,6 [Joao Lourenco]
  • Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina [Faustino Caldas Ferreira]
  • Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia [Lucjan Balter SAC]
  • Moralność cnót czy moralność obowiązków? [José Maria Yanguas Sanz]
  • O większą sprawiedliwość w ekonomii i polityce [Paweł Góralczyk SAC]
  • Sprawiedliwość między indywidualizmem a solidarnością [Francesco D’Agostino]
  • Sprawiedliwość w centrum uwagi Kościoła współczesnego [José Bullón]
  • Urzeczywistnianie sprawiedliwości w mesjańskim Roku Jubileuszowym a społeczne posłannictwo Kościoła [Henrque de Noronha Galvao]

Lista numerów