Czasy ostateczne

Nr 118

Czwarty zeszyt Communio jest zbiorem referatów podejmujących tematy związane między innymi z: pełnią czasów a chrześcijańską teologią moralności, wizją nowego nieba i nowej ziemi, wiarą i obawą przed millennium, eschatologią, ludową apokaliptyką, końcem świata.

Eschatologia, nauka o rzeczach ostatecznych (eschata), zajmuje się zarówno wiarą w ostateczne przeznaczenie każdego człowieka, jak i końcem świata. 

Chrześcijanin oznacza się szczególną „mądrością”. On wie, że w Chrystusie czas osiągnął swój kres, przynajmniej w tym sensie, że doszedł do swego szczytu, do punktu kulminacyjnego. 

Przed Nim wszystko było zmierzaniem, przygotowaniem. Po Nim natomiast wszystko jest już tylko konsekwencją, obszarem oświeconym Jego światłem.

SPIS TREŚCI

  • Dlaczego eschatologia jest rzadkim tematem w kazaniach? [Stefaan van Calster]
  • Duchowe dziedzictwo Joachima z Fiore w interpretacji Henri de Lubaca [Michael Figura]
  • Dziewictwo konsekrowane a nadejście Królestwa [Jacques Servais]
  • Eschatologia chrześcijańska w krzyżowym ogniu apokaliptyki [Bp Kurt Koch]
  • Ludowa apokaliptyka. Koniec świata i nowe stworzenie w kinie [Charles Martig]
  • Miejsce i rola Apokalipsy św. Jana w początkach millenaryzmu chrześcijańskiego [Tomasz Skibiński SAC]
  • Pełnia czasów a chrześcijańskia teologia historii [Romano Penna]
  • Wiara i obawa milenium [Roland Hiil]
  • Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1 i 25,5 [Franciszek Mickiewicz SAC]

Lista numerów