Nie mów fałszywego świadectwa

Nr 115

Niniejszy zeszyt Communio jest poświęcony ósmemu słowu Dekalogu, tak jak czytamy je w Księdze Wyjścia (20,16) lub w Księdze Powtórzonego Prawa (5,20): Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

Chodzi tu o niegrzeszenie słowem, słowem wypowiadanym publicznie w celu osądzenia.

Ten kłamie, kto dobrowolnie mówi fałszywą rzecz z intencją wprowadzenia w błąd – wg św. Agustyna.

SPIS TREŚCI

 • Kłamstwo, prawda, miłość [Jerónimo Trigo]
 • Nie kłam! [António Couto]
 • Objawienia, jako triumf prawdy nad kłamstwem [Jon Sobrino]
 • Owoce prawdy [Bp Jurij Bizjak]
 • Różne formy manipulacji człowiekiem [Zenon Hanas SAC]
 • Sumienie a prawda i wolność [Paweł Góralczyk SAC]
 • Słowa, które zaskakują [Vincent Carraud]
 • Ten, który pociąga za sznurki [Corinne Marion]
 • Wymiary prawdy [Herbert Schlögel]
 • Wyzwalająca moc prawdy [Benedetto Testa]
 • Zaparcie się Piotra [Marie-Thérese Bessirard]
 • Świadectwo prawdziwe i fałszywe [René Habachi]

Lista numerów