Męstwo

Nr 113

W encyklice Veitatis splendor wyraźnie zaleca się męstwo jako rys charakteru konieczny do świadczenia o prawdzie zwłaszcza na polu moralnym.

Kto by chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat cnoty męstwa i odwagi, nie nauczy się wiele z podręczników etyki lub bioetyki.

Piąty w roku 1999 zeszyt Communio zatytułowany „Męstwo” podejmuje próbę wypełnienia tej luki.

SPIS TREŚCI

  • Cierpliwa wytrwałość [Paweł Góralczyk SAC]
  • Czy kobiety mogą być mężne? [Gunda Brüske]
  • Grecki ideał męstwa wobec chrześcijańskiej cnoty męstwa [bp Willem Jacobus Eijk]
  • Ludzie „silni” i „mężni” w Starym Testamencie [Adalbert Rebić]
  • Męczeństwo – wzór chrześcijańskiego męczeństwa i świętości [Jo Hermans]
  • Męstwo kobiety w Starym Testamencie [Pierre Dumoulin]
  • Męstwo obywatelskie [Richard Schröder]
  • Niebezpieczna cnota [Ronald Hureaux]
  • Siła i słabość woli [Bernd Goebel]
  • Świadectwo męczenników dawniej i teraz [David Sampaio Barbosa]

Lista numerów