Roztropność

Nr 107

„Roztropność jest jedną z czterech cnót kardynalnych (tzw. głównych), tworzących strukturę systemu moralnego człowieka i chrześcijanina. Roztropność, dobrze znana wielkim filozofom grckim, aż do początku epoki nowożytnej uważana była za królową cnót moralnych, przy czym rozumiano ją jako najważniejszą zdolność etyczną do koordynowania różnych dziedzin ludzkiego życia.

Jeśli chcielibyśmy wyrazić za pomocą terminów współczesnych klasyczną funkcję roztropności, to moglibyśmy ją określić jako mądrość moralną, rodzącą się z praktyki życia uczciwego i sumiennego”.

(za: Encyklopedia Chrześcijaństwa, wyd. Jedność 2000)

SPIS TREŚCI

  • Cierpliwość i zaufanie Bogu [Jan Ambaum]
  • Dawid i Abigail: biblijne postacie roztropnych [Patrizio Rota Scalabrini]
  • Polityczna roztropność [Hans Joachim Meyer]
  • Poza prawem, w imię sprawiedliwości [Jerónimo Trigo]
  • Roztropni jak węże [Jose Antonoi Morais Palos]
  • Roztropność a świętość w epoce nowożytnej [Giulio Sodano]
  • Roztropność urzędników, roztropność świętych [Ronald Hureaux]
  • Roztropność w refleksji św. Tomasza z Akwinu [Inos Biffi]
  • Widzieć sercem [Jorg Splett]
  • Śmiałość roztropności w regule św. Benedykta [Josep M. Soler I Canals]

Lista numerów