Gnoza

Nr 106

„Gnostycyzm – jest to przybierający wiele odcieni prąd o charakterze religijnym, którego początki nie zostały jeszcze określone i który już od czasów starożytnych posiada zarówno punkty zbieżne, jak i bardzo wyraźnie różnice w stosunku do chrześcijaństwa. 

Termin „gnostycyzm” może oznaczać systemy poznania, które w sposób zasadniczy odnoszą się do treści zawartych w greckim słowie „gnosis” („poznanie”), rozumiane jako dostęp do tajemnic boskich, które zapewnia człowiekowi zbawienie”. 

(za: Encyklopedia Chrześcijaństwa, wyd. Jedność 2000)

SPIS TREŚCI

  • „Mysterium fidei” [Thomas Soding]
  • Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku [Wincenty Myszor]
  • Gnoza – fałszywa nazwa [Ysabel de Andia]
  • Gnoza i gnostycyzm w czasach nowożytnych [Josef Sudbrack]
  • Nowe gnozy [Joaquim Carreira das Neves OFM]
  • Nowe zadania Kościoła jako odpowiedź na gnozę i gnostycyzm [Michael Figura]
  • Pokusa gnozy wczoraj i dziś [Eugenio Romero-Pose]
  • Problem gnostycki a zagadka Czwartej Ewangelii [Dimas de Almeida]
  • Świecki liberalizm i postmodernizm antyreligijny [Joao-Carlos Espada]

Lista numerów