Choroba

Nr 105

„Czy w chrześcijaństwie choroba ma jakiś specyficzny sens? czy zajmuje jakieś szczególne miejsce w ekonomii zbawienia?

W tym numerze chcemy pokazać, jak trudno jest określić miejsce choroby w ramach wiary chrześcijańskiej jako pewnej całości, jeśli nie sprowadzimy jej do choroby śmiertelnej czy do cierpienia. Pogłębiona, rzeczowa refleksja jest tym bardziej konieczna. 

Najpierw zastanówmy się jednak, czy zdajemy sobie sprawę z prawdziwej wagi choroby dla sensu ludzkiego istnienia?” – pisze Olivier Boulnois w artykule „Choroba” 

SPIS TREŚCI

 • „Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy” (2 Kor 6,9) „czyli jak, czerpiąc z wiary jako źródła i mądrości, nie załamać się w cierpieniu i trudnych sytuacjach życiowych” [Heinrich Pompey]
 • „W cierpieniu ciała jestem jak małe dziecko…” [BP Guy Gaucher]
 • Choroba [Olivier Boulnois]
 • Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów [Antoni Jan Ołów]
 • Cielesny, duchowy i psychiczny wymiar choroby [Gottfried Roth]
 • Modlitwa o uzdrowienie [Philippe Madre]
 • Namaszczenie chorych: sakrament chorego chrześcijanina [Giuseppe Furioni]
 • O dobrym używaniu choroby według Ojców Kościoła [Jean-Claude Larchet]
 • Sens cierpienia [Eugenio Corecco]
 • Zbawcza moc cierpienia [Franciszek Mickiewicz SAC]
 • Zdrowie jako zadanie duchowe [Bronisław Gembala]

Lista numerów