Duch Uświęciciel

Nr 104

„Do najważniejszych zadań drugiego roku bezpośrednich przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000 należy ponownie odkryć Ducha Świętego, który działa w Kościele i w świecie. takie zadanie nakreślił wszystkim wiernym papież Jan Paweł II w Liście „Tertio millennio adveniente”.

Zalecane przez Jana Pawła II ponowne odkrycie Ducha Świętego w ramach bezpośrednich przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 winno więc uwrażliwić Kościół na dar Ducha Świętego, przejawiający się w życiu Chrystusa i przekazywany każdemu człowiekowi, celem budowania Królestwa Bożego”. – pisze ks. Marian Kowalczyk SAC w artykule „Ponowne odkrycie Ducha Świętego” 

SPIS TREŚCI

 • Bierzmowanie – sakrament Ducha Świętego [Bp Peter Henrici]
 • Byt Ducha a Duch Święty [Claude Bruaire]
 • Duch ciała [Antonio Maria Sicari]
 • Duch Święt a Kościół [Michael Figura]
 • Duch Święty i Jego obecność w Kościele [Alfred Dyr SAC]
 • Duch Święty jako „Tłumacz” w świetle Ewangelii Janowej [Heinrich Schlier]
 • Kim jest Duch Święty? [Marc Ouellet]
 • Modlitwa o przyjęcie Ducha Świętego [Hans Urs von Balthasar]
 • Namaszczenie Duchem i życie w Chrystusie [Maria Clara Lucchetti Bingemer]
 • Odważyć się na Ducha [Bernard Ibal]
 • Ponowne odkrycie Ducha Świetego [Marian Kowalczyk SAC]

Lista numerów