Nie cudzołóż

Nr 103

„Piąte słowo Dekalogu: „Nie zabijaj” dotyczyło – w świetle Pisma świętego – rzeczywistości życia „sine qua non”. Szóste natomiast, „Nie cudzołóż”, zawiera w sobie warunek nadający sens temu życiu, a mianowicie miłość” – pisze Vincent Carraud w artykule „Prawo i czas miłości”

„Mówi się dzisiaj wiele o tym, że instytucja małżeństwa (i sama rodzina) znajduje się w kryzysie kulturalnym, społecznym, etycznym i religijnym. Znakiem tej krytycznej sytuacji jest wzrastająca mocno w ostatnich trzydziestu latach ilość rozwodów. 

Również wzrost pozamałżeńskich „wspólnot życiowych” mężczyzny i kobiety, zjawisko wymagające innego jeszcze punktu patrzenia, zdaje się potwierdzić, iż dotychczasowe małżeństwo jako trwająca przez całe życie wspólnota mężczyzny i niewiasty znajduje się w kryzysie” – pisze Michael Figura w artykule „Chrystus i Kościół – wielka tajemnica (Ef 5, 32)” 

SPIS TREŚCI

 • Beatrice czyli „o wierności” [Giuseppe Reguzzoni]
 • Chrystus i Kościół – wielka tajemnica (Ef 5, 32) [Michael Figura]
 • Cielesność i biegunowe napięcie płciowości [Cassiano Reimao]
 • Czystość Jezusa i „odmowa wzięcia” [Jean-Pierre Batut]
 • Ewangelia a kryteria etyki seksualnej [Karl H. Peschke]
 • Małżeństwo na horyzoncie Nowego Przymierza [Gerardo del Pozo Abejon]
 • Małżeństwo w świetle biblijnej metafory oblubieńczej [Armino Vaz]
 • Miłość boska, miłość ludzka – Hugo ze świętego Wiktora i sakrament małżeństwa [Dominique Poirel]
 • Prawo i czas miłości [Vincent Carraud]
 • Rozwód i powtórne małżeństwo [Paweł Góralczyk SAC]
 • Św. Augustyn o pożyciu małżeńskim [Cormac Burke]

Lista numerów