Ekonomia

Nr 102

„Żyjemy w świecie, którego nie znamy i który codziennie nas zaskakuje szybkością oraz głębią swoich przemian. Jest to świat zbliżeń oraz jednoczenia się różnych systemów i rynków, a zarazem różnic i zdecydowanych kontrastów: poziomów życia, dobrobytu, rozwoju.

Tak się rzecz przedstawia także na płaszczyźnie społecznej, wychowawczej i geopolitycznej. Ale również w dziedzinie ekonomicznej.

Czym jest ekonomia światowa dzisiaj? Przy końcu tego wieku i na progu nowego tysiąclecia? Czym będzie ekonomia światowa w najbliższym dziesięcioleciu, albo też w pierwszym kwartale wieku XXI?”. – pisze Valentim Xavier Pintado w artykule „Ekonomia światowa u progu tysiąclecia”.

SPIS TREŚCI

 • Czy istnieje etyka ekonomii? [Manuela Silva]
 • Czy korupcja jest niezbędna do dobrego funkcjonowania gospodarki? [Xenophon]
 • Ekonomia a dobro wspólne [Fernando Adao Fonseca]
 • Ekonomia w redakcjach „Communio” [Lucjan Balter SAC]
 • Ekonomia światowa u progu tysiąclecia [Valentim Xavier Pintado]
 • Etyka w ekonomii? [Paweł Góralczyk SAC]
 • Globalizacja jako rys specyficzny po-przemysłowej [Stefano Zamagni]
 • Katolicy nie zawsze brzydzili się pieniędzmi [Yves-Marie Hilaire]
 • Między Bogiem a Mamoną: pieniądz w Piśmie świętym [Etienne Perrot]
 • Rozczarowanie zwycięstwem [Francisco Sarsfield Cabral]
 • Trudności związane z pełną obecnością praw ludzkim w dziedzinie ekonomicznej [Ludovico Videla]
 • Życie ekonomiczne w społecznym nauczaniu Soboru Watykańskiego II [Johannes Schasching SJ]

Lista numerów