Chrystus Zbawiciel

Nr 98

SPIS TREŚCI

 • „Sacra ministeria” a publiczne funkcje w Kościele [Peter Erdo]
 • Diakoni w Kościele [Joseph Dore]
 • Duszpasterskie posługi i urzędy [Peter Kramer]
 • Instytucja i charyzmat kapłaństwa hierarchicznego [Benedetto Testa]
 • Kościół jako system otwarty [Heinz Schurmann]
 • Myśli o kapłaństwie kobiet [Hans Urs von Balthasar]
 • Niewierzący w Kościele [Jan Pałyga]
 • Posługiwanie świeckich w Kościele
 • Powstanie i teologiczne uzasadnienie kościelnych urzędów w starożytnym Kościele [Ernst Dassmann]
 • Refleksje na temat diakonatu kobiet [Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz]
 • Różnorodność służby: laik – diakon – ksiądz [Leo Scheffczyk]

Lista numerów