Chrześcijańskie dziedzictwo artystyczne

Nr 96

SPIS TREŚCI

 • Aktualna sytuacja kulturowego dziedzictwa Kościoła [bp Damian Iguacen Borau]
 • Arcydzieło Boga [Rémi Brague]
 • Biblia – „wielka księga” sztuki [Gianfranco Ravasi]
 • Dziedzistwo a ewangelizacja [bp Albino Mamede Cleto]
 • Historia architektury jako historia miejsc o szczególnym znaczeniu [Maria Antonietta Crippa]
 • Kultura a chrześcijaństwo [Olegario Gonzalez de Cardedal]
 • Muzea Kościoła [Gian Carlo Menis]
 • Prawodawstwo kościelne dotyczące dziedzictwa kulturowego [Manuel Saturnino da Casta Gomes]
 • Projektowanie a typologie przestrzeni sakralnej w czasach nowożytnych
 • Symboliczna sztuka średniowiecza jako narzędzie do prezentacji rzeczywistości niewidzialnej [Ks. Stanisław Kobielus]
 • Wartość kościelnych dóbr kultury [Marcel Chappin SJ]
 • Współczesne nauczanie Kościoła na temat doświadczenia [Bp Alessandro Maggiolini]

Lista numerów