Mass-media

Nr 90

Cała trudność dotycząca środków społecznego przekazu wiąże się nie tyle z faktem, że ze swej natury nie są one ani dobre ani złe, stają się natomiast dobre (użyteczne, potrzebne, nieodzownie konieczne), gdy służą człowiekowi, przyczyniając się do jego wzrostu, rozwoju duchowego. Istotna trudność polega obecnie raczej na tym, że środki te są niemal wszechobecne, dostępne na każdym kroku, niekontrolowane….. Są podobne do zapałek, które w rękach małego, nie zdającego sobie sprawy z ich działania dziecka mogą stać się zarzewiem wielkiego pożaru, który może strawić całe mienie, dom, otoczenie, a taże zranić boleśnie i nieuleczalnie, albo i zabić to właśnie dziecko. Jakże często przestrzegano w związku z tym rodziców i w ogóle ludzi dorosłych przed pozostawianiem małych dzieci samych, bez opieki, w domu! Rzeczy ostre: nóż, nożyce, widły, siekiera, jakże niezbędne w gospodarstwie domowym mogą w rękach człowieka rozgoryczonego, podrażnionego, nie panującego nad sobą, stać się bardzo niebezpieczne zarówno dla niego samego, jak i dla otoczenia.
Podobnie rzecz się ma z mediami. Na pozór niewinne, w swym zamyśle twórczym celowe i pożyteczne, również i one mogą zawierać w sobie ukryte ostrze szpady mającej na hiszpańskiej arenie śmiertelnie ugodzić byka, albo też jad trucizny podawanej niekiedy w małych dawkach i skrycie, jak miało to mieć (prawdopodobnie) miejsce w przypadku Napoleona skazanego na wygnanie…. Któż jest w stanie uchronić wtedy nieszczęśnika przed przygotowywaną dla niego skrycie dawką trucizny? przed podawaniem mu jej na tacy, w pięknym opakowaniu, codziennie i po trochu? W tym właśnie tkwi sedno sprawy i sam problem istotny.

SPIS TREŚCI

 • „U progu nowej ery”: Kościół a wzajemne komunikowanie się [Emmanuel Dumont]
 • Communio – stałe powołanie [Joris Schroder]
 • Czy telewizja izoluje człowieka? Konsumpcja zamiast zamiast komunikacji [Stefaan van Calster]
 • Głoszenie Ewangelii w epoce środków masowego przekazu [Piero Gheddo]
 • Mass media – żródła dezintegracji tożsamości osoby [Zbigniew Sareło SAC]
 • Media – demokracja – Kościół [Jean Duchesne]
 • Problematyczność środków przekazu [Lucjan Balter SAC]
 • Refleksje na kanwie książki Jak być Księdzem? [Paweł Maksymilian]
 • Rola etycznego wzorca w mediach [Joze Puceli]
 • Teologia komunikacji. Wytyczne do dialogu [Nuno Bras]
 • W trosce o kompleksowe rozumienie. Etos publicysty pomiędzy wymogami rynku a moralnością [Bp Karl Lehmann]
 • Z życia konsorcjum „Communio” [Lucjan Balter SAC]
 • Zwierciadło królowej [Jean-Robert Armogathe]
 • Środki przekazu jako „miejsce sakramentalne”? [Michael Dubost]

Lista numerów