Miłość

Nr 89

SPIS TREŚCI

  • „Owocem ducha jest miłość” (Ga 5,22) [Jan Łach]
  • „Ponieważ Pan was umiłował” (Pwt 7,8). Miłość w Starym Testamencie [Georg Hentschel]
  • Eros i agape: boski żar miłości [Ysabel de Andia]
  • Eucharystia źródłem miłości miłosiernej [Jan Koperek CP]
  • Lektura Pisma świętego inspiracją miłości społecznej [Alberto Ramirez]
  • Miłość wyzwolona z fałszywego poczucia winy [Anastazy Bławat SAC]
  • Pragnienie miłości [Jean-Luc Marion]
  • Serce Jezusa – objawieniem Bożej miłości [Francesca Marietti]
  • Święta historia miłości [Antonio Maria Sicari]
  • Święto, rodzina i duch wspólnotowy [Ulderico Bernardi]

Lista numerów