Judaizm

Nr 88

Obok tendencji konserwatywnych, od dłuższego czasu obserwuje się tendencje liberalne w łonie współczesnego judaizmu. Wszędzie odczuwa się potrzebę reformy stylu życia. „Nie chodzi wcale o rozbicie judaizmu, ale o wyłowienie elementów trwałych, a więc i współczesnych. Nie chodzi o wyeliminowanie istoty judaizmu, ale o jego zaktualizowanie, włączenie go w problematykę czasów współczesnych, zaadaptowanie, włączenie go w problematykę czasów współczesnych, zaadaptowanie jego stylu życia do czasów obecnych”. Słyszy się wołanie o to, by judaizm przestał być „muzeum życia” czy tajemniczym ogrodem. Należy otworzyć szeroko okna na świat, w którym żyją i umierają Żydzi. Trudność tkwi w tym, że brak jest odpowiednich autorytetów. Dawniej istniał sanhedryn, który podejmował decyzje. Dziś czegoś takiego nie ma. „Judaizm nie ma swojego Watykanu”. Wprawdzie są w Izraelu dwaj wielcy rabini, jeden rytu aszkenazyjskiego, drugi rytu sefardyjskiego; jednakże nie angażują się oni w dzieło odnowy myśli żydowskiej. Tymczasem współczesny student uniwersytetu w Paryżu czy Nowym Jorku nie rozumie, dlaczego w dniu szabatu nie wolno mu mieć przy sobie chusteczki do nosa lub dowodu osobistego, bo to oznacza, że coś nosi w szabat. Tak samo nie rozumie, dlaczego w tym dniu nie może wsiąść do metra lub pojechać na drugie piętro windą. Stąd też wielu współczesnych Żydów, również tych, którzy mieszkają w Izraelu, oczekuje na reformę stylu życia, który byłby odpowiedni do czasów obecnych.

SPIS TREŚCI

  • Chrześcijańscy teologowie średniowieczni a judaizm [Gilbert Dahan]
  • Izrael wobec powołania Bożego [Dieter Zeller]
  • Judaizm [Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB]
  • Kościół i judaizm. Bolesny proces oddzielania się Kościoła od Izraela [Franz Mussner]
  • Pisarze chrześcijańscy a Żydzi [Wolfgang Speyer]
  • Rola Świątyni Jerozolimskiej w życiu i doktrynie Izraela [Franciszek Mickiewicz SAC]
  • Teologiczny aspekt nowożytnego judaizmu [Kurt Hruby]
  • Współczesna postawa Kościoła względem Żydów [Julian Warzecha]
  • Wyjście Izraelitów z Egiptu: tradycja hermaneutyczna dla historii ludzkiej [Alberto Ramirez]

Lista numerów