Dzień święty

Nr 87

Wiele religii ma szczególny dzień świętowania, który powraca w regularnych odstępach czasu. W religii żydowskiej jest nim szabat. Jednakże jego osobliwością „nie jest periodyczne powracanie, ani przerwa w pracy, ani też zakazy, które on zakłada; to wszystko znajduje się także gdzie indziej w większym lub mniejszym stopniu. Cechą charakterystyczną szabatu jest jego uświęcenie przez relację do Boga Przymierza oraz fakt, że jest on elementem tego Przymierza”. Dzień „tabu” innych religii staje się dniem „poświęconym” Bogu Jahwe lub „wydzielonym” przez Niego. Pojawia się on jako klauzula różnych zawartych z Nim układów Przymierza, jako dziesięcina składana z czasu, na wzór dziesięcin ze zwierząt czy owoców ziemi, poświęconych Bogu.
Wbrew częstym fałszywym interpretacjom, niedziela nie jest chrystianizacją żydowskiego Szabatu, który byłby przeniesiony tylko na inny dzień tygodnia. Cały retuał szabatu jest w samej rzeczy zachowany w wieczornosobotniej liturgii, w wigiliach, które są świętami światła. Jednakże chrześcijanie nie celebrują niedzieli w ten sam sposób, jak żydzi szabat. Nasza niedziela jestcelebracją Paschy (Chrystusa), podczas gdy w judaizmie Pascha jest ustalona niezależnie od szabatu. I odwrotnie, dzięki Eucharystii, obecności Boga w świecie, każdy dzień ma istotnie charakter święty.
Dzień święty przypomina nam o obecności samego Boga pośród nas. Dlatego przykazanie nakazujące święcić dzień święty zachowuje dla chrześcijan całą swą aktualność: zaprasza nas ono do uczestnictwa w boskim odpoczynku, w świętości, przez adorację eucharystyczną i kontemplację.

SPIS TREŚCI

 • „Sześć” – liczba wybrana przez Stwórcę. (Symbolika i treści teologiczne) [Ks. Stanisław Kobielus]
 • Antropologiczne znaczenie niedzieli [Johan van der Vloet]
 • Cześć Boża [Paweł Góralczyk SAC]
 • Nakaz niedzielny: udział w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy [Trigo Jeronimo dos Santos]
 • Niedziela dniem żywotności Kościoła i miłości [Bp Manuel Madureira Dias]
 • Przyszłość chrześcijańskiej niedzieli we współczesnym społeczeństwie. Kryzys niedzieli jako kryzys życia [Hans-Peter Heinz]
 • Uświęcić szabat (Wj 20,8-11; Pwt 5,12-15) [Julian Warzecha]
 • Wypełnienie szabatu. Od siódmego dnia świętego do Bożego odpoczynku w Bogu [Michel Sales]
 • Znaczenie Dnia Pańskiego [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Święto: Bóg pośród ludzi [Jean-Robert Armogathe]
 • Święto: Bóg pośród ludzi [Olivier Boulnois]

Lista numerów