Bałwochwalstwo

Nr 85

SPIS TREŚCI

  • „Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie”. Rozważanie nad kuszeniem Jezusa [Bp Peter Henrici]
  • „Niech każdy odrzuci bożki!” (Ez 20,7). Biblia wobec bałwochwalstwa [Julian Warzecha]
  • „Zazdrość Boga” [Antonio Maria Sicari]
  • Czy filozofia jest zawsze bałwochwalcza? [Merie Christine Gillet-Challiol]
  • Deus semper maior [Kazimierz Czulak SAC]
  • Gnoza a podziały w parareligijnym multiversum [Carlos Diaz]
  • Grzechy przeciwko kultowi prawdziwego Boga
  • Rozumność wiary w Boga [Carlo Huber]
  • Współczesny ateizm a transcendencja Boga [Kardynał Paul Poupard]
  • Zagubiony wymiar doświadczenia religijnego [Paweł Góralczyk SAC]

Lista numerów