Liturgia a życie

Nr 81

SPIS TREŚCI

 • „Trwajcie w dziękczynieniu [Bogusław Nadolski]
 • Celebracja Słowa [Pedro Ferreira OCD]
 • Celebrować „we wspólnocie z całym Kościołem” [Martin Julian Lopez]
 • Co sprawia liturgia? Zbawczy wymiar celebracji liturgicznej [Robert F. Taft SJ]
 • Imperatywny wymiar języka liturgii (Eucharystia) [Piotr Libiszewski SAC]
 • Liturgia w życiu wspólnoty kościelnej [Luis R. Oliveira]
 • Liturgia: dzieło czy czynność? Refleksja o specyfice liturgii chrześcijańskiej [Daniel Bourgeois]
 • Rola milczenia w liturgii [Janusz Łuczak SAC]
 • Rola słowa w modlitwie wspólnoty [Michael Teheux]
 • Sprawowanie Eucharystii sakramentalnym znakiem życia [Bernardo Bonifaciodos Santos]
 • Uczestnictwo w sakramencie pokuty [Jacek Nowak]

Lista numerów