Imię Boga

Nr 79

SPIS TREŚCI

  • „Jakie jest Twoje Imię?” Egzegeza Wj 3,14 [Joaquim Carreira das Neves OFM]
  • Imię Boga „Ja Jestem” [Marian Rusecki]
  • Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: od hezychazmu do imjasławia [Robert F. Ślesiński]
  • Imię Boże w liturgii [Robert Le Gall]
  • Imię Jahwe w Izraelu [Antoni Bartoszek]
  • Kto może wymawiać Imię Boże? Od świętości Imienia do wagi każdego słowa [Michel Sales]
  • Przysięga [Jerónimo Trigo]
  • Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie [Joao Lourenco]
  • Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie [Antoni Bartoszek]
  • Życie w Jego Imieniu. Św. Jan i jego teologia Imienia [Greroire Rouiller]

Lista numerów