Kościoły Wschodnie

Nr 76

SPIS TREŚCI

 • Arabska tradycja chrześcijańska [Kegham Abgar]
 • Chrześcijańskie Kościoły wschodnie [John F. Long]
 • Chrześcijaństwo w Ziemi Świętej [D. M. Jaeger]
 • Czy powinniśmy się uczyć z liturgii bizantyjskiej? [Franz Karl Prassl]
 • Katolickie Kościoły wschodnie: pomost czy mur między Kościołem katolickim i wschodnim? [Emmanuel Lanne]
 • Kościół wschodni a Kościół zachodni. Dwie przeciw stawne perspektywy [Robert Hotz SJ]
 • Kościoły katolickie tradycji bizantyjskiej [Jan Sergiusz Gajek MIC]
 • Kościoły katolickie tradycji bizantyjskiej [Zbigniew Grygorcewicz MIC]
 • Kościoły niechalcedońskie: odległe i bliskie [Andre de Halleux]
 • Kościoły wschodnie w Kościele powszechnym według Soboru Watykańskiego II [Nicola Bux]
 • Ogólna panorama Kościołów wschodnich [Jan Sergiusz Gajek MIC]
 • Prymat papieski a Kościół lokalny [Felicio Manuel da Rocha]

Lista numerów