Pedagogia chrześcijańska

Nr 69

SPIS TREŚCI

  • „Stare i nowe” w duszpasterstwie młodzieży [Bp Józef Michalik]
  • Autorytet wychowawców [Jacques Schepens]
  • Celebracja sakramentu chrztu dzieci i recepcja jego obrzędów w praktyce pastoralnej [Ks. Władysław Nowak]
  • Doniosłość wyboru podstawowego w pedagogii chrześcijańskiej [Paweł Góralczyk SAC]
  • Obraz człowieka jako fundament pedagogii [Johan van der Vloet]
  • Przekazywanie wiary a przekazywanie wartości [Herbert Schlögel]
  • Wychowanie liturgiczne a mistagogia w rodzinie [Jan Hermans]
  • Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia [Ignace Verhack]
  • Środki masowego przekazu wychowanie alternatywne? [Stefaan van Calster]

Lista numerów