Bierzmowanie

Nr 68

SPIS TREŚCI

  • „Bierzmowanie” w Nowym Testamencie [Walter Radl]
  • „Chrzest w Duchu” a bierzmowanie [Rodolfo Puigdollers]
  • Bierzmowanie a wylanie Ducha [Pierre-Thomas Camelot]
  • Bierzmowany apostołem poprzez pełne uczestnictwo w liturgii [Jacek Nowak]
  • Drogi wiary w dobie współczesnych przemian [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
  • Eklezjalno-apostolski charakter bierzmowania [Marian Kowalczyk SAC]
  • Problem biblijnego świadectwa o bierzmowaniu [Bp Karl Lehmann]
  • Przyjdźcie i przyjmijcie światło! Chrzest i bierzmowanie w Kościele prawosławnym [Wilhelm Nyssen]
  • Szafarz bierzmowania [Robert Coffy]
  • Uwieńczenie chrztu [Jean Philippe Revel]

Lista numerów