Posługa Piotra w Kościele

Nr 66

SPIS TREŚCI

  • „Communio” w mijającym roku – stan aktualny i plany na przyszłość [Lucjan Balter SAC]
  • Dlaczego Kościołowi potrzebny jest papież? [Herman G. Pottmeyer]
  • Formuła: „Tyś jest Chrystus” w Mk 8,29 [Jan Łach]
  • Obraz papieża na Soborze Watykańskim I [Annibale Zambarbieri]
  • Piotrowe posłannictwo Kościoła Rzymskiego – aspekty biblijne i patrystyczne [Stephan Otto Horn]
  • Postać Piotra w Nowym Testamencie [Settimo Cipriani]
  • Posługa Piotra w aktualnej sytuacji ekumenicznej [Jose Eduardo Borges de Pinho]
  • Posługa Piotrowa a synodalność [Alfonso Carrasco Rouco]
  • Prymat papieski w świetle eklezjologii prakseologicznej [Czesław S. Bartnik]
  • Prymat Piotra a jedność Kościoła [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]

Lista numerów