Błogosławieni, którzy płaczą

Nr 65

SPIS TREŚCI

 • „Bądź mądry, mój bólu…” [Vincent Carraud]
 • „Nie nawrócony, ale pełen wiary”. Życie i śmierć Głównego Rabina, który stał się katolikiem [Tomaso Ricci]
 • Bóg wszelkiej pociechy [Ysabel de Andia]
 • Błogosławieni, którzy płaczą [Jan Pałyga]
 • Błogosławieństwo pocieszenia [Guy Bédouelle]
 • Chrześcijański sens melancholii [Johan van der Vloet]
 • Cierpieć, aby żyć. Refleksje nad zbawczym sensem cierpienia [Real Tremblay]
 • Dar łez w tradycji Kościoła wschodniego [Tomas Spidlik]
 • Duch Święty jako Pocieszyciel [Michael Figura]
 • Smutek – przygnębienie – melancholia: antropologiczne zjawiska w chrześcijańskiej perspektywie [Henrich Tellenbach]
 • To nie do zniesienia [Olivier Boulnois]
 • Tryptyk udręk [Xavier Tilliette]
 • Średniowieczne obrazy udręki [Colette Deremble]

Lista numerów