Kościół a sekty

Nr 63

Zmiany wyznania i religii, jeszcze do niedawna, dokonywały się niemal wyłącznie na korzyść chrześcijaństwa. Tego rodzaju nawrócenia były traktowane jako zrozumiałe same przez się z racji przeświadczenia o prawdziwości i pełni Bożego Objawienia w Jezusie Chrystusie. W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zjawisko przechodzenia do innej religi stało się dwukierunkowe. Zdążyliśmy w tym czasie nawet trochę się oswoić z faktem, że także katolicy opuszczają swój Kościół, aby stworzyć jakąś sektę lub wstąpić do już istniejącej. Nowa sytuacja prowokuje wiele pytań. Wśród nich jest też kwestia przyczyn, dla których ludzie decydują się na radykalną niejednokrotnie zmianę orientacji życiowej. Niniejszy numer jest próbą częściowej odpowiedzi na to pytanie. Wiedza na temat źródeł rozwoju sekt jest ważną dla poszukiwań takiego sposobu przeciwdziałania temu zjawisku, który może je skutecznie hamować z równoczesnym poszanowaniem godności człowieka.

SPIS TREŚCI

 • Antropologiczno-kulturowe źródła „atrakcyjności” sekt [Zbigniew Sareło SAC]
 • Czym jest sekta religijna? [Henri Cazelles]
 • Eklezjalny rodowód sekt [Gerard Ferreyrolles]
 • Fundamentalizm: skostniała prawda [Bruno Secondin]
 • Każdy ma jakiś dom, ale nie każdy ma gdzie się schronić [Stefaan van Calster]
 • Kościół sekt? [Jean Duchesne]
 • Poszanowanie praw każdego narodu [Kardynał Paul Poupard]
 • Sekty a emigranci. Ekspansja protestantyzmu w Meksyku [Bp Emilio Berlie]
 • Sekty a Kościół katolicki [Bp Karl Josef Romer]
 • Sekty i nowe ruchy religijne w Niemczech [Hans Gasper]
 • Sekty żydowskie u progu Nowego Testamentu [Frederic Manns]
 • Władza duchowna i władza świecka we współczesnej Europie [Joel-Benoit d’Onorio]

Lista numerów