Zmartwychwstanie umarłych

Nr 61

SPIS TREŚCI

  • „Zmartwychwstanie w śmierci” (uwagi na temat aktualnej dyskusji) [Sebastian Greiner]
  • Chrystologiczny wymiar nadziei [Jose Jacinto Ferreira de Farias]
  • Ciało nasze, którego przeznaczeniem jest zmartwych wstanie [Claude Dagens]
  • Dojrzewanie zbawienia: nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele [Braian E. Daley]
  • Dusza, życie po śmierci, zbawienie [Heino Sonnemans]
  • Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie [Adalbert Rebić]
  • Wierzę w ciała zmartwychwstanie [Lucjan Balter SAC]
  • Świadomość a cielesność [Miguel Benzo]
  • Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały eschatologicznej zbawionych [Ks. Stanisław Kobielus]

Lista numerów