Misje

Nr 58

SPIS TREŚCI

  • Azja i zachodnie chrześcijaństwo [Felix Wilfred]
  • Być prawdziwym chrześcijaninem pozostając autentycznym Afrykańczykiem [Joseph B. Ballong-Wen-Mewuda]
  • Kultura afrykańska wobec Ewangelii [Londe Boka di Mpasi]
  • Misja a tożsamość chrześcijańska [Piero Gheddo]
  • Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej [Michael Waldstein]
  • Religia ludowa na Dalekim Wschodzie. Świadectwo misjonarza [Guy de Reynies]
  • Spotkanie trwające już dwadzieścia wieków… [Julien Ries]
  • Tendencje w misjologii dzisiejszej [J.M. van Engelen]

Lista numerów