Bóg a zło

Nr 57

SPIS TREŚCI

  • „Bracia Karamazow” – Dostojewskiego. Analiza egzystencji ludzkiej [Siegfried Rother]
  • „Szoah” w teologii chrześcijańskiej [Czesław S. Bartnik]
  • Człowiek wierzący wobec zła [Jose Eduardo Borges de Pinho]
  • Problem zła w filozofii współczesnej [Duarte Joaquim Cardozo]
  • Problem zła w Starym Testamencie (według niektórych opracowań współczesnych) [Charles Conroy]
  • Tajemnica zła [Bp Karl Lehmann]
  • Ukrzyżowany Chrystus a zło w świecie [Norbert Hoffmann]
  • Włodzimierz Sołowjow: obecność i zło [Marek Klecel]
  • Zło a odpowiedzialność moralna [Faustino Caldas Ferreira]
  • Zło w Biblii [Joaquim Carreira das Neves OFM]

Lista numerów