Wyobraźnia religijna

Nr 56

SPIS TREŚCI

 • „Przechodźcie, tu nie ma nic do oglądania!” [Herve Boulic]
 • Dominacja obrazu w chrześcijaństwie [Wilhelm Nyssen]
 • Obraz Boga w literaturze [Ks. Franciszek Szulc]
 • Obrazy Izraela [Aidan Nichols]
 • Pedagogiczny aspekt chrześcijańskiej architektury i sztuk pięknych [Heinrich Pfeiffer]
 • Poddanie wyobraźni wychowaniu religijnemu [Sante Babolin]
 • Pokusa obrazoburcza [Kard. Christoph Schönborn]
 • Pokusa obrazoburcza [Christoph Schonborn]
 • Symbol i nasze mówienie o Bogu [Johan van der Vloet]
 • Ślepy w Siloe [Jean-Luc Marion]
 • Średniowieczne przedstawienia Niebiańskiej Jerozolimy jako dzieła wyobraźni i wiedzy [Ks. Stanisław Kobielus]