Grzechów odpuszczenie

Nr 55

SPIS TREŚCI

 • „Kto może odpuszczać grzechy?” [Antonio Maria Sicari]
 • „Ty jesteś tym człowiekiem” (2 Sm 12,7). Z problematyki usprawiedliwienia człowieka grzesznego [Lucjan Balter SAC]
 • Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu [Gaston Fessard]
 • Grzech jako nieprawda [Bp Peter Henrici]
 • Kościół jako miejsce przebaczenia grzechów [Kard. Walter Kasper]
 • Nadzwyczajna okazja [Bernard Jozan]
 • Niedziela przebaczenia [Aldino Cazzago]
 • Pozachrześcijańskie pokonywanie winy [Horst Burkle]
 • Przebaczenie nieskończone w swych zasobach [br. Richard]
 • Sztuka trwania [Jean-Louis Brugues]
 • Wyzwolenie człowieka z grzechu [Paweł Góralczyk SAC]